Monthly Archives: May 2019

Likvidation

Ett aktiebolag kan avvecklas på en rad olika sätt. Frivillig likvidation och tvångslikvidation är två olika sätt att upphöra med bolagsverksamheten I det första fallet rör det sig just om ett frivilligt beslut, vilket kan bero på olika anledningar Det … Continue reading

Posted in Ekonomi | Comments Off on Likvidation