Monthly Archives: March 2011

Hosted Exchange

För ett företag är intern och extern kommunikation mycket viktigt. Att hålla kontakten inom företaget, dela dokument och hålla kalendern uppdaterad är a och o. Nu finns det en tjänst, Microsoft Hosted Exchange, som gör att du med Outlook som … Continue reading

Posted in IT | Comments Off on Hosted Exchange