Moln

Allt fler företag väljer att jobba med det som kallas för molntjänster. Istället för att ha ett rum på kontoret som fylls med servrar så hyr man in sig på externa servrar via en molntjänst. Det här betyder att den som jobbar med IT på företaget kan lägga mindre tid på att rädda förlorade filer och information, och mer tid på faktiskt utveckling av företagets IT!
Nu är det inte bara företagets IT-tomte som kommer att dra nytta av molntjänster. Alla som jobbar på företaget kan med lätthet komma åt sin jobbmail via lösningar som VPS, virtual private server. Skillnaden mellan VPS och shared hosting ligger i att man med VPS inte delar sin plats på servern med andra användare vilket gör att man inte förlorar på att andra användare på samma server inte uppför sig eller tar för stor plats.

Med molntjänster som VPS är det lättare för ett företag att utvecklas och hänga med i nyheter. Det blir inte så svårt att lägga om en struktur då man inte måste förändra allting på plats. Dessutom är molntjänster ett mycket kostandseffektivt sätt att jobba på. Företaget betalar bara för den faktiska molntjänst som det tar del av. Om man har en mindre hemsida som man hostar via VPS så kostar det mindre än om man skulle lägga in en större hemsida samt mailsystem och mer i samma molntjänst.
Med molntjänster så betalar man bara för det utrymme och den support som man verkligen behöver. Samtidigt blir det smidigare för alla som är involverade att jobba med information och IT.

Posted in IT | Comments Off on Moln