Office

Molntjänster har mer eller mindre tagit över de mer traditionella datatjänsterna när det gäller produkter och datalagring och Microsoft har under de senaste åren utvecklat sin molnplattform Office 365 till att omfatta mer eller mindre alla av Microsoft stödda produkter och tjänster.

Genom att prenumerera på någon av de olika Office 365 alternativen ges tillgång till en rad olika produkter vilka ligger på Microsofts egna servrar och beroende på vilket alternativ som väljs ges också visst datalagringsutrymme.

Tjänsterna uppdateras löpande utan någon som helst motprestation av kund vilket gör tjänsten smidig att använda speciellt om väldigt många omfattas av samma tjänst som på exempelvis ett företag eller skola dådet inte kräver något arbete av kund för att tillhandahålla alla sina användare samma version av produkten. Eftersom både datalagringen och molntjänsterna tillhandahålls av Microsoft står de även som garant för att de respektive produkterna och tjänsterna levereras säkert.

Office 365 kombinerar lokala applikationer med molntjänster och idén är att det ska vara lätt att hantera flera eller enskilda användare och dela information och tjänster inom ramen för licensavtalet. Det finns idag en lång rad olika produkter och tjänster som innefattas i olika grad beroende av vilket prenumerationsalternativ som valts. Naturligtvis spelar det ingen roll vart användaren kopplar upp sig, och allt som tjänsten erbjuder går att komma åt via samma webbportal vilket gör det mycket lättanvänt. Mer här på AWS

Posted in IT | Comments Off on Office